dnes je 25.05.2020, meniny má Urban

Čo nové nám fiškálny zákon prináša?

Zákon č. 289/2008 Z. z. upravuje podmienky používania registračnej pokladnice a fiskálnej tlačiarne. Dnes vám chceme dať do pozornosti zmeny, ktoré nastali v porovnaní s vyhláškou č. 55/1994 Zb.

Už aj pokladnice a tlačiarne majú pamäť

Fiskalna pamatFiskálny zákon so sebou prináša nové technické požiadavky na vybavenie pokladnice a tlačiarne. Najvýznamnejšou zmenou je nutnosť zavedenie fiskálnej pamäte, ktorá musí byť umiestnená tak, aby bola chránená voči neautorizovaným zásahom. Do fiskálnej pamäte sa zaznamenajú všetky informácie o prevádzke a uchovávajú sa v nej všetky údaje o predaji. Údaje o prevádzke zapisuje do fiskálnej pamäte servisná organizácia pri uvedení pokladnice alebo tlačiarne do prevádzky tzv. fiskalizácií.

 

Elektronický žurnál vám uľahčí archiváciu dát

Archivacia datŠtandardnou súčasťou pokladničných systémov bude podľa nového zákona elektronický žurnál, ktorý bude plniť funkciu druhej žurnálovej pásky v elektronickej podobe. Doteraz mali elektronický žurnál iba TE verzie pokladníc Euro. Po novom ho budú mať všetky typy pokladníc, ktoré sú v súlade so zákonom. Výhodou je jednoduchšia a pohodlnejšia archivácia údajov o predaji a hlavne možnosť ušetriť až 50 % nákladov na pokladničné pásky, keďže už nebudete musieť používať 2 pásky súčasne.

 

Jednoduchšie uzávierky

Denna uzavierkaZákon upravuje aj spôsob vykonávania jednotlivých uzávierok. Dennú uzávierku je potrebné vykonávať iba 1× denne najneskôr do 24. hodiny daného dňa. Na páske dennej uzávierky sa tlačí ochranný znak v tvare MF. Tento znak je súčasťou každého pokladničného dokladu okrem tréningových dokladov. Takým spôsobom si zákazník veľmi jednoducho môže overiť pravosť a originalitu pokladničného dokladu. Nemenej významnou zmenou je zrušenie vykonávania mesačnej uzávierky.

 

Preventíva šetrí vaše náklady

Servisna organizaciaZákon zaviedol aj povinnú údržbu registračnej pokladnice resp. fiskálnej tlačiarne. Túto údržbu vykonáva servisná organizácia, ktorá fiskalizovala pokladnicu alebo tlačiareň. O potrebe vykonania povinnej údržby bude pokladnica obchodníka informovať a ten je povinný najneskôr do 2 mesiacoch písomne požiadať servisnú organizáciu o jej vykonanie. Pravidelná servisná údržba umožňuje obchodníkom predchádzať závažným poruchám a následným nákladom na ich odstránenie.

 

Viac informácií...