dnes je 25.05.2020, meniny má Urban

Profil spoločnosti

Z histórie firmy SYSCON

Firma SYSCON bola založená v novembri 1999 so zameraním na výpočtové informačné technológie. Od svojho počiatku zakladatelia firmy postavili jej podnikateµské aktivity na nasledovných princípoch:

  • vernosť svojmu odboru
  • orientácia na potreby zákazníka
  • vybudovanie dlhodobých partnerských vzťahov so zákazníkmi
  • vytvorenie povzbudivého a motivujúceho prostredia pre svojich zamestnancov s dôrazom na tímovú prácu.

Vďaka týmto princípom sme v tvrdom konkurenčnom prostredí úspešne obstáli, hlavne v oblasti cestovného ruchu, kde sme dosiahli poprednú pozíciu ako dodávateľ informačných systémov pre hotely, reštaurácie a fitnesscentrá.

Poskytované služby

Na hardvérovej platforme sietí personálnych počítačov dodávame komplexné automatizované systémy. Overenými a sústavne zdokonaľovanými aplikáciami pokrývame oblasti riadenia hotelových a reštauračných prevádzok. Súčasťou našich komplexných riešení býva systémová analýza, dodávka kabeláže vrátane telefónnych a iných elektronických informačných rozvodov, vyriešenie vonkajšej komunikácie sieťou Internet, poskytovanie odborných konzultácií v oblasti operačných systémov MS Windows a Linux a dodávka výpočtovej techniky.
Hlavným zameraním firmy je vývoj, inštalácia a servis komplexných hotelových systémov. Ponúkaný systém sa skladá z recepčného a rezervačného systému RESCAN pre všetky druhy a kategórie hotelov a penziónov a reštauračného systému F-max, ktorý je vhodný pre všetky hotely, reštauračné a pohostinské služby. Systém RESCAN a F-max tvoria kompletný softwarový balík, ktorý je potrebný k dokonalému chodu hotelového zariadenia. Tieto moduly automatizujú všetky vnútorné finančné a materiálové toky, ktoré sa v hotelových zariadeniach realizujú. Významne sa tým posilnia kontrolné mechanizmy, štatistické a analytické nástroje. Systém predstavuje veľmi účinný a efektívny nástroj v rukách manažmentu hotela, resp. reštaurácie a výrazne sprehľadňuje finančné hospodárenie hotela. Systém bol v rôznych verziách nasadený vo vyše 300 reštauračných a 90 hotelových zariadeniach na celom Slovensku.

Zázemie firmy

Prostriedky získané z obchodnej činnosti sme vo veľkej miere investovali do rozvoja firmy. Firma sídli v Spišskej Novej Vsi. Veľký dôraz kladieme na školenie našich pracovníkov v oblasti manažmentu, marketingu a informačných technológií. Pre zlepšenie a urýchlenie našich služieb sme vytvorili pobočku v Bratislave.

Obchodné vzťahy

Firma má vybudované obchodné vzťahy s viacerými dodávateľmi informačných technológií. Pre našich zákazníkov dodávame počítače značky Lenovo, HP, Fujitsu-Siemens a kvalitné a osvedčené pokladničné tlačiarne značky EPSON.

Zamestnanci

Ing. Jozef Štofko

konateľ spoločnosti

stofko(at)syscon.sk

Vlasta Topoliová

ekonómka

topoliova(at)syscon.sk

Ing. Miloš Galád

manažér hotelových systénov

galad(at)syscon.sk

Karol Nagy

manažér hotelových systémov

nagy(at)syscon.sk