O nás

Spoločnosť SYSCON

Z histórie firmy SYSCON
Firma SYSCON bola založená v novembri 1999 so zameraním na výpočtové informačné technológie. Od svojho počiatku zakladatelia firmy postavili jej podnikateľské aktivity na nasledovných princípoch: vernosť svojmu odboru, orientácia na potreby zákazníka, vybudovanie dlhodobých partnerských vzťahov so zákazníkmi, vytvorenie povzbudivého a motivujúceho prostredia pre svojich zamestnancov s dôrazom na tímovú prácu.

Vďaka týmto princípom sme v tvrdom konkurenčnom prostredí úspešne obstáli, hlavne v oblasti cestovného ruchu, kde sme dosiahli poprednú pozíciu ako dodávateľ informačných systémov pre hotely, reštaurácie a fitnescentrá.

Poskytované služby
Na hardvérovej platforme sietí­ personálnych počítačov dodávame komplexné automatizované systémy. Overenými a sústavne zdokonaľovanými aplikáciami pokrývame oblasti riadenia hotelových a reštauračných prevádzok. Súčasťou našich komplexných riešení býva systémová analýza, dodávka softwaru a výpočtovej techniky. Hlavným zameraním firmy je vývoj, inštalácia a servis komplexných hotelových systémov. Ponúkaný systém sa skladá z recepčného a rezervačného systému RESCAN pre všetky druhy a kategórie hotelov a penziónov a reštauračného systému F-max, ktorý je vhodný pre všetky hotely, reštauračné a pohostinské zariadenia. Systém RESCAN a F-max tvoria kompletný softwarový balík, ktorý je potrebný k dokonalému chodu hotelového zariadenia. Tieto moduly automatizujú všetky vnútorné finančné a materiálové toky, ktoré sa v hotelových zariadeniach realizujú. Významne sa tým posilnia kontrolné mechanizmy, štatistické a analytické nástroje. Systém predstavuje veľmi účinný a efektívny nástroj v rukách manažmentu hotela, resp. reštaurácie a výrazne sprehľadňuje finančné hospodárenie hotela. Systém bol v rôznych verziách nasadený vo vyše 500 reštauračných a 90 hotelových zariadeniach na celom Slovensku.