dnes je 14.07.2020, meniny má Kamil

F-max prezentácia

Klikni na obrázok pre zväčšenie

V pracovnom okne „Sklad“ je možné evidovať všetky pohyby na jednotlivých skladových kartách, ako sú príjemky , prevodky, výdajky, odpočty na základe predaja, inventúry a precenenia.
Okno „Kalkulácie“ slúži na zobrazenie zoznamu kalkulácií, ich tvorbu a úpravy. Na základe vyplnených údajov program odpisuje suroviny, z ktorých sú predané kalkulácie vyrobené.
Okno „Cenník, umiestnenie“ slúži na tvorbu a správu predajných cien, umiestňovanie predajných položiek (kalkulácií alebo skladových kariet) z jednotlivých manažérov na jednotlivé pokladne v systéme.
Master systemu F-max win obsahuje štatistické zostavy údajov predaja, výkazy pre colnicu, vystavovanie faktúr na základe vystavených úverových záznamov, sumáre pre vyúčtovanie zamestnaneckej stravy, náhľady na kópie dokladov vystavených na pokladniach, náhľady na aktuálne objednané položky na otvorených pokladniach.
V okne „Zostavy“ je možné robiť náhľady, tlač a export zostáv týkajúcich sa skladových položiek a kalkulácií za zvolené obdobie, zistiť aktuálny stav skladových zásob alebo ich stav k zadanému dátumu, mesačné sumáre pre zaúčtovanie nákupu, predaja a spotreby surovín, tovaru a obalov.
Pokladňa pre reštauračné prevádzky umožňuje otvárať účty na stoly, účty na meno, dovoľuje nadefinovať viac pracovných plôch s rozmiestnením stolov. V sieťovej verzii programu môžu byť plochy a otvorené účty zdieľané pre viaceré pokladne.
Systém môže byť doplnený prenosnými PDA zariadeniami pre evidenciu objednávok pri stoloch.
Pokladňa môže byť prepnutá do módu pre ovladánie tlačítkami na dotykovej obrazovke...
...alebo pre ovladanie počítačovou klávesnicou a myškou.
V prevádzkach s rozvozom napr. pizzerie, sú aktivované tlačítka pre prepínanie medzi objednávkami na stoly a objednávkami rozvozu. V okne rozvozu je možné evidovať príjem a expedíciu objednávky, pokladňa eviduje zoznam zákazníkov, údaje o ich objednávkach, o trvaní spracovania objednávky, údaje o pracovníkoch rozvozu.
Pokladňa v móde rýchloobjednávky otvára po štarte účet, objednávka končí platbou účtu a automatickým otvorením nového účtu. Používa sa v bufetoch, samoobslužných prevádzkach s pultovým predajom.
Tlačítko „Náhľady“ v programovom module pokladne sprístupňuje podľa zadaných výberových podmienok zostavy z údajov evidovaných pokladňou počas predaja, náhľady na uložené kópie vystavených účtov a urobených uzávierok.
Programový balík F-max win MOP obsahuje modul manažéra a modul pokladne spúšťaný z okna manažéra. Štandartne sa na pokladňu umiestňujú ako predajné položky skladové karty s definovanou predajnou cenou a sadzbou dph. Samozrejmosťou je používanie snímača čiarového kódu pri predaji ako aj evidenciu príjmu na sklad. Každej skladovej karte je možné priradiť rozlíšenie veľkosti a osobitného kódu napr. farby.
Pokladňa pre maloobchodný predaj umožňuje skompletizovať objednávku zákazníka, vystaviť účet platený hotovosťou, kreditnou kartou, faktúru, hotovosťou alebo čipovou kartou evidovaným zákazníkom – na doklade sú jeho evidenčné údaje. Držiteľ čipovej karty môže zložiť kredit, z ktorého čerpá pri nasledovných nákupoch. Program dovoľuje definovať množstevné a vernostné zľavy. Objednávku je možné uložiť na neskoršie vyúčtovanie.
Program F-max jedáleň je určený pre závodné jedálne, obsahuje funkcie pre vytvorenie ponuky jedál, objednanie menu pracovníkmi, evidenciu odberu jedál. Pre objednávanie a odber je používaný systém evidencie pracovníkov pomocou čipových kariet.
Zamestnanci si môžu objednať jedlo podľa ponuky na jednotlivý deň a smenu. V ponuke je polievka, hlavné jedlo, výber omáčok a šalátov.
Jedáleň - objednávka
Fitmax - program umožňuje evidovať predaj služieb a tovarov, evidovať vydané členské karty rôzneho druhu, napr. platné na zadané časové obdobie, tzv. kreditné so sledovaním čerpania, zľavové, firemné s možnosťou definovania menného zoznamu pracovníkov danej firmy atď.
Program Fitmax obsahuje prehľadné rezervácie jednotlivých športových objektov, napr. kurtov, dráh, sál pre evidovaných i neevidovaných klientov.