dnes je 14.07.2020, meniny má Kamil

RESCAN

Recepčný program RESCAN vo windows verzii je firmou Syscon dodávaný zákazníkom od r. 2008. Pre vývoj tohto programu boli zvolené moderné vývojové prostriedky, umožňujúce robiť inštalácie v prostredí operačných systémov Windows a Linux. Jednotlivé časti programu boli navrhnuté na základe skúseností s aplikáciou predošlých verzií programu Rescan, ktorý bol firmou dlhé roky predávaný a doplňovaný o nové funkcie na základe požiadaviek našich zákazníkov.

Funkcie programu:

Pre manažérov hotela je možné nainštalovať vzdialený prístup k dátam prostredníctvom internetu, program obsahuje procedúry pre prepojenie s internetovými rezerváciami robenými klientom prostredníctvom systému Skonline alebo na internetovej stránke hotela.

Obsluha si môže pre prácu zvoliť viaceré aktívne okná programu:

Rezervácie a ubytovania

Grafické okno, plachta (štafle), dovoľuje aktívne pracovať s rezerváciami, ubytovaniami, otvárať jednotlivé účty, robiť presuny termínov a presťahovania pomocou počítačovej myšky.Obsluha má názorný prehľad o obsadení izieb vo zvolenom termíne, na ploche sú farebne rozlíšené rezervácie potvrdené, nepotvrdené a rezervácie so zaplatenou zálohou, aktuálne obsadené izby, aktuálne uz odídené izby, vyradené izby, zvýraznené sú vyplnené poznámky k ubytovaniu, vyradeniu a k rezervácii. Zafarbenie si tiež môže obsluha zvoliť podľa svojich potrieb. 

RezervaciePráca v okne zoznamu rezervácií rozširuje možnosti práce o ďalšie funkcie,  ako sú vystavenie potvrdenia alebo proforma faktúry k rezervácii, generovanie zoznamu podľa zvoleného filtra, zmazanie rezervácie, obnovenie zmazanej rezervácie, pridelenie izieb k rezervácii, menný zoznam, vyplnenie rezervovaných služieb, práca s účtom rezervácie atď.

 

UbytovaniaZoznam ubytovaní dovoľuje zaevidovať nové ubytovanie, otvoriť už zapísané na opravu údajov, otvoriť a pracovať s účtom ubytovania, v okne účtu sa robia tiež platby a odchod. Zoznam je možné usporiadať jednoducho kliknutím na nadpis príslušného stĺpca.

 

 

HostiaOkno zoznamu ubytovaných hostí  zobrazuje zoznam hostí filtrovaný podľa voľby obsluhy, umožňuje otvoriť okno ubytovania pre doplnenie, opravu údajov, odchod s rezerváciou a opätovný príchod dlhodobo ubytovaného hosťa.

 

 

ObsadenostV okne obsadenosti je možné vidieť údaje o predpokladanej obsadenosti v grafickej i číselnej podobe. Kliknutím na vybraný deň sa zobrazia podrobné údaje vrátane voľnej kapacity podľa jednotlivých typov izieb.

 

 

 

Predaj tovaruPredaj tovaru a služieb na recepcii pre ubytovaných aj neubytovaných zákazníkov je riešený modulom programu Rescan v spojení s fiškálnou tlačiarňou. Evidenciu skladu spracováva manažér recepcie programu F-max.

 

 

 

Elektronicke kluceProgram spolupracuje so systémom elektronických kľúčov SALTO.

 

späť

 

 

 

Skupiny

SkupinyZoznam skupín dovoľuje pracovať s účtom skupiny, zobrazitť a tlačiť zoznamy hostí a obsadených izieb patriacich k vybranej skupine.

 

späť

 

 

Účty nebývajúcich

NebyvajuciÚčet nebývajúceho je možné v programe založiť pre potreby akcií, ktoré budú fakturované. Používa sa na zaťažovanie položiek hotelových služieb ako je napr. prenájom, automatické zaťažovanie konzumácie z reštauračných pokladní pre skupiny alebo klientov, ktorí majú na hoteli akciu, ale nie sú ubytovaní.

 

 

Vyradenie izby

 VyradenieZoznam vyradených izieb sa používa na vyradenie izby z užívania, zaradenie do užívania, opravy údajov o vyradení.

 

 

späť

Zmenáreň

ZmenarenOkno zmenárne slúži na evidenciu nákupu, výberu zahraničných mien, program pracuje s kurzovým lístkom Európskej centrálnej banky aktualizovaným prostredníctvom internetu.

Obsluha môže zadať do kurzového lístka príslušné zmenárenské poplatky.

 

 

ValutyPrehľady zmenárne obsahujú sumáre nakúpených a vybraných mien, zostavu valutovej knihy s podrobným rozpisom zmenárenských operácií za zvolené obdobie, aktuálny stav cudzích mien v zmenárenskej pokladni.

späť

 

Hotovostná pokladňa

PrehladPokladnePrehľad pokladne – zoznam vystavených hotovostných platieb, vkladov a výberov hotovosti, pohybu hotovosti domácej meny v zmenárni. Dovoľuje dotlač potvrdenia o vklade, výbere hotovosti.

 

späť

Prehľady

Program obsahuje mnoho výstupných zostáv a prehľadov vyžadovaných platnou legislatívou, umožňujúcich získať vedeniu hotela prehľad o obsadenosti, tržbách, podklady pre plánovanie a prácu s klientami hotela. Prehľady sú rozdelené do viacerých oddelení.

HotelovaKnihaPrehľady týkajúce sa aktuálnych a starších ubytovaní – hotelová kniha,zoznam ubytovaných zahraničných hostí pre účely tlače hlasení o pobyte, zoznam hostí s odchodom v aktuálny deň, prehľad tržieb od poslednej dennej uzávierky, t.j. za aktuálny deň.

 

 

Hlasenia

 

 

 

 

 

StavIziebPrehľady o aktuálnom stave izieb – jedným z prehľadov je zostavu stavu izieb tlačená po poschodiach. Okno tlačovej zostavy umožňuje zostavu vytlačiť na zvolenej tlačiarni, uložiť zostavu do súboru vo zvolenom formáte pre ďalšie spracovanie , napr. poslanie e-mailom.

 

 

 

 

 KlientiZoznam klientov, zoznam firiem – tieto zoznamy slúžia na rýchly výber klienta, firmy pri opakovanom ubytovaní, program eviduje počty prenocovaní, počty pobytov, sumu úhrad, údaje o poslednom pobyte.

Obsluha môže vyplniť hodnotenie klienta v piatich stupňoch, od výborného po nežiadúceho.

 

FirmyZoznam firiem obsahuje evidenčné údaje firiem pre vystavenie faktúry – hotelového účtu
podľa platnej legislatívy.

 

 

 

CinnostiUzivatelovZáznamy o vybraných operáciách obsluhy sú zapisované a dajú sa sa zobraziť v prehľade činností užívateľov.

 

 

späť

 

Uzávierkové zostavy

Uzávierkové zostavy – prehľady v tomto oddieli pracujú s údajmi, ktoré prešli dennými uzávierkami za zvolené obdobie, je možné zvoliť vybraný dátum alebo dátumy začiatku a konca vybraného obdobia.

Uzavierky

Zoznam uzávierok ukazuje kedy a kým boli robené uzávierky a či bolo zariadenie v prevádzke alebo uzavreté.

 

 

 

 

 

PlatbyPrehľad platieb obsahuje zoznam vystavených platieb, stornované platby a storno platby sú rozlíšené farebne. Zoznam slúži aj na dotlač kópií dokladov o platbe, obsahuje funkciu storna platby a otvorenia okna s položkami vybraného účtu.

 


ZostatkyZostatky na účtoch – program vypíše zoznam ubytovaní so sumami nevyplatených položiek. Program obsahuje tiež zostavu zostatkov a prírastkov podľa kódov služieb.

 

 

 

SluzbyServisné služby – prehľad je možné tlačiť za zvolený deň alebo obdobie, podrobne pre zvolenú službu alebo sumárne pre všetky objednané služby alebo pre vybrané služby.

 

 

 

 

 

ProformaZoznam vystavených proforma faktúr podľa zvoleného obdobia vystavenia alebo splatnosti.

 

 

DanovePlnenieDaňové plnenia podľa kódov sú výstupy pre zaúčtovanie tržieb za dané obdobie. Tržby sú sumované podľa stredísk a rozpísané aj podľa jednotlivých kódov služieb, uvádzajú sa sumy s daňou, základ dane a daň.

 

 

 

MestskaDan

Odvod mestskej dane – obsahuje údaje pre odvod dane za ubytovanie.

 

 

 

späť

 

 

 

Štatistiky

 

V oddieli zostáv obsadenosti sa nachádzajú prehľady štatistické, mesačnej a dennej obsadenosti za uzavreté obdobie ako aj zostava predpokladanej obsadenosti pre budúce obdobie.

 StatistikaŠtatistika ubytovacieho zariadenia je vytvorená pre potreby hlásenia štatickému úradu.

 

 

 

 

MesacnaObsadenostMesačná obsadenosť obsahuje údaje o obsadenosti izieb, lôžok a prístelkov a údaje o tržbách za ubytovanie sumované za jednotlivé mesiace zvoleného obdobia.

 

 

 

 

 

ObsadenostDopreduPredpokladaná obsadenosť obsahuje údaje z rezervácií a ubytovaní sumované za jednotlivé dni zvoleného obdobia.

 

 

 

Ďalšie prehľady sa týkajú evidencie zálohových platieb, obsahujú zoznam prijatých, zúčtovaných záloh vrátane zúčtovaných párovaných s prijatými za zvolené obdobie ako aj aktuálny zoznam záloh čakajúcich na zúčtovanie.

 

Pre ľahšiu orientáciu obsluhy je súčasťou programu aj zoznam noviniek a zmien pre jednotlivé verzie programu a tiež príručka obsahujúca podrobný popis pracovných postupov a výstupných zostáv vo formáte pdf.

späť