dnes je 28.03.2020, meniny má Soňa

F-max DOS

Postup zmeny sadzby dph z 19% na 20% 1.1.2011 v programe F-max – verzia DOS.

Pre prechod na novú sadzbu dph, platnú od 1.1.2011 je potrebné dodržať nasledovný postup:

Uzavrite všetky účty na všetkých pokladniach, urobte dennú uzávierku za 31.12.2010 a mesačnú uzávierku za 12/2010 na všetkých pokladniach. Pre zapísanie novaj sadzby musia byť všetky pokladne v systéme vypnuté, preto potvrďte v pokladniach ukončenie práce.
Spustite modul „Master“.
Zvoľte položku menu [Servis] - [Centrálna zmena DPH], v riadku starej DPH vyplňte hodnotu 19, v riadku novej DPH hodnotu 20 a potvrďte zmenu kl. <ENTER>

V dialógovom okne potvrďte voľbu [ÁNO] kl. <ENTER>.

Program zobrazí oznam o zmene dph , po stlačení klávesy ďalšie dialógové okno, s otázkou na zmenu dph v kalkuláciách a skladových kartách. Túto zmenu potvrďte len v prípade, že už máte zaevidované všetky pohyby t.z. príjemky, prevodky, výdajky, odpočty patriace do starého roku. Ak rok 2010 nemáte uzavretý, potvrďte voľbu NIE a pokračujte ďalej podľa návodu.

Ukončite modul Master.
Nasledovný postup je nutné zopakovať pre všetky manažéry a všetky používané cenové hladiny.
Spustite príslušný modul manažéra.
Prepnite sa do položky Kalkulácie – Úpravy cien kalkulácií.
Kl. <F3> označte všetky kalkulácie, potom kl. <F4> zvoľte funkciu zmena dph. V okne zmeny sadzby dph vyplňte hodnotu 20 a potvrďte kl.<ENTER>.

Po ukončení zmien dph v kalkuláciách spustite funkciu aktualizácie cenníkov v položke menu Sieť – Aktualizácia cenníka – Všetky manažéry.
Po nadefinovaní novej sadzby dph vo všetkých manažéroch a cenových hladinách a aktualizácii cenníkov je možné zapnúť pokladne. Dph na skladových kartách upravujte až po uzávierke mesiaca 12/2010, tú je možné urobiť po ukončení evidencie pohybov, t.z. príjmov, prevodov, výdajov, spotreby a inventúr, spadajúcich do roku 2010.