dnes je 28.03.2020, meniny má Soňa

F-max Win

Postup zmeny sadzby dph z 19% na 20% 1.1.2011 v programe F-max – verzia WIN.

Pre prechod na novú sadzbu dph, platnú od 1.1.2011 je potrebné dodržať nasledovný postup:

1. Uzavrite všetky účty na všetkých pokladniach, urobte dennú uzávierku za 31.12.2010 a mesačnú uzávierku za 12/2010 na všetkých pokladniach. Pre zapísanie novaj sadzby musia byť všetky pokladne v systéme vypnuté, preto potvrďte v pokladniach ukončenie práce tlačítkami [MENU <F10>] - [KONIEC ].

2. Spustite modul manažéra, prepnite sa do záložky „Master – štatistiky“. Kliknite na tlačítko [Zmena sadzieb dph], v riadku starej sadzby =19 prepíšte novú sadzbu na 20 a potvrďte zmenu tlačítkom [Zapísať] a ešte raz v okne otázky tlačítkom [ÁNO].

Toto nastavenie je potrebné urobiť len raz, nová sadzba bude platná pre všetky pokladne a manažéry.

Nasledovný postup je nutné zopakovať pre všetky manažéry a všetky používané cenové hladiny.
Prepnite sa do záložky Cenník – umiestnenie.
Tlačítkom [Všetko <F3>] označte všetky kalkulácie, potom kliknite na tlačítko [Zmena DPH <F4>]. V okne zmeny sadzby dph vyplňte (zvoľte z ponuky ) hodnotu 20 a potvrďte tlačítkom [Zameniť].

Po nadefinovaní novej sadzby dph vo všetkých manažéroch a cenových hladinách je možné zapnúť pokladne. Dph na skladových kartách upravujte až po prechode do účtovného roku 2011, ten je možné urobiť po ukončení evidencie príjmov, výdajov a spotreby spadajúcich do roku 2010.