dnes je 14.10.2019, meniny má Boris

Fitmax Win

Postup zmeny sadzby dph z 19% na 20% 1.1.2011 v programe Fitmax – verzia WIN.

Pre prechod na novú sadzbu dph, platnú od 1.1.2011 je potrebné dodržať nasledovný postup:
1. Uzavrite všetky účty na všetkých pokladniach, urobte dennú uzávierku za 31.12.2010 a mesačnú uzávierku za 12/2010 na všetkých pokladniach. Pre zapísanie novaj sadzby musia byť všetky pokladne v systéme vypnuté, preto potvrďte v pokladniach ukončenie práce tlačítkami [MENU <F10>] - [KONIEC ].

Spustite modul manažéra, prepnite sa do záložky „Master – štatistiky“.
Kliknite na tlačítko [Zmena sadzieb dph], v riadku starej sadzby =19 prepíšte novú sadzbu na 20 a potvrďte zmenu tlačítkom [Zapísať] a ešte raz v okne otázky tlačítkom [ÁNO].

Toto nastavenie je potrebné urobiť len raz, nová sadzba bude platná pre všetky pokladne a manažéry.

Nasledovný postup je nutné zopakovať pre všetky manažéry a všetky používané cenové hladiny.
Prepnite sa do záložky Cenník – umiestnenie.
Tlačítkom [Všetko <F3>] označte všetky kalkulácie, potom kliknite na tlačítko [Zmena DPH <F4>]. V okne zmeny sadzby dph vyplňte (zvoľte z ponuky ) hodnotu 20 a potvrďte tlačítkom [Zameniť].

Po nadefinovaní novej sadzby dph vo všetkých manažéroch a cenových hladinách je možné zapnúť pokladne.
Dph na skladových kartách upravujte až po prechode do účtovného roku 2011, ten je možné urobiť po ukončení evidencie príjmov, výdajov a spotreby spadajúcich do roku 2010.

Po spustemí klubového systému Fitmax, je nutné v položke menu [Číselníky, funkcie] – [Cenník služieb] nadefinovať novú sadzbu dph pre každú službu v zozname služieb.

Novú sadzbu dph potvrďte tlačítkom [Zapísať zmeny <F10>].